Disclaimer

Disclaimer

 

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt SmokeyBear BBQ geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
SmokeyBear BBQ respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyright
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij SmokeyBear BBQ. Dit houdt in dat er  niets zonder toestemming van SmokeyBear BBQ mag worden gekopieerd.